hirdetés
szerkeszti: Hegyi Réka
partnereink

HAMLET

deszka & vászon

sztár
keresés    

* Balázs Nóra

A MEG NEM TÖRTÉNT CSODA

Hullámzó vőlegény a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban

[2009. Feb. 16.]

Most induló rovatunkban a kolozsvári és marosvásárhelyi teatrológia szakon tanulók legjobb írásait közöljük. [műhely]

Tamásit szeretjük. Nyelvéért, humoráért, játékosságáért, s persze nem utolsósorban azért is, mert úgy érezzük, közülünk való, ízig-vérig erdélyi, s főként – székely. Azon szerzők közül való, akik „jelentenek” Erdélyben valamit. Ennek ellenére az utóbbi időben ritkán rendeznek hazai színpadokon Tamási-darabokat.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata épp ezt a hiányt igyekszik kitölteni a Hullámzó vőlegény című darab bemutatójával. A tény, hogy épp Marosvásárhelyen, épp a Tompa Miklós társulat mutat be Tamásit – önkéntelenül is eszünkbe juttathatja Tompa Miklós legendás Énekes madarát, melyet ugyanezen a színpadon rendezett, jó 20 évvel korábban. Talán épp ez, a névadót övező tisztelet, s a hírnevének való megfelelés-kényszer gátolta idáig a társulatot az amúgy igen népszerű drámák színpadravitelében.

Hullámzó vőlegény - Marosvásárhely, 2008
(Győrffy András, Bokor Barna)
Szerencsére a megfelelni-vágyás nem nyomja rá bélyegét az előadásra. Sokkal inkább az igyekvés s a jó szándék meglétét érezhetjük, egy újabb, korszerűbb Tamási-felfogás kialakítása érdekében. „Próbáljunk meg úgy Tamásit rendezni, hogy se közhelyesen székely ne legyen, se túlságosan modern”, mintha ezt mondaná Török Viola rendező (aki a közelmúltban Sepsiszentgyörgyön már rendezett Tamásit), a kecske is jóllakjon, s a káposzta is megmaradjon elv alapján. A nézőt kéne „jóllakatni”, s ugyanakkor a kortárs szakmai elvárásoknak is eleget tenni, lehetőleg kikerülni a népszínmű csapdáit, s mégis, valami „maradandót” alkotni.

A feladat nem könnyű, s mivel a kitűzött cél – legalábbis a nézőtérről figyelve – nem egységes, az előadás az eldöntetlen kérdések vesztese. A kecske minden valószínűség szerint így is jóllakik, de mivel káposzta eleve nincsen, jó neki a szalma is. Amiből amúgy van bőségesen a színpadon. A díszlet ugyanis szinte a végsőkig stilizált (tervezője Bartha József), égig érő, préseltlemezből ácsolt rács (kerítés?) határolja három oldalról a színpadot, ennek nyílásain járnak ki-be a szereplők, míg a színen a széknek, asztalnak, ágynak használt szalmabálákon s egy hatalmas zöld kancsón kívül még két ugyanolyan, ám alacsonyabb paraván (fal?) található, amelyek a főhős házát hivatottak jelképezni.

A díszlet látványos, funkcionálisnak is nevezhető, azonban nem találja helyét az előadásban. Mentségére szóljon, hogy az előadás sem találja saját helyét a lehetséges helyek közt. Kezdetben ugyanis világzenei ritmusokra többé-kevésbé ütemes, koreografált mozgásokat végző alakok kerülgetik a szín közepén álló férfit, s ezzel a felütéssel egy stilizáltan népies, ám ugyanakkor általánosabb érvényű értelmezés lehetőségét vetítik előre (a koreográfiát s a zenét Könczei Árpád jegyzi).

Hullámzó vőlegény - Marosvásárhely, 2008
(Győrffy András, Csíki Hajnal)

A kezdeti hangulat azonban nem tart sokáig. A stilizáltból, általánosból hirtelen zavaróan egyedivé változik a kép, annyira, hogy az erős mozgásszínházi jelleg nem is tér vissza többet. A fény felmegy, a zene elhallgat, s a színen egy békésen sepregető, csizmába gyűrt szürke priccsesnadrágos, kucsmás székely bácsit látunk (Györffy András), aki nem utolsósorban utánozhatatlan székely akcentussal beszél s épp a hasonszőrűen öltözött, ám immár kiválóan artikuláló szekerest fogadja (Henn János), túlságosan is furfangos módon. A két felvillantott értelmezési mód közti zavarban alig vesszük észre, hogy elkezdődik a történet, mely során Bodrogi Antal (Bokor Barna), fiatal fazekasmester felemelkedésének leszünk tanúi.

A tehetséges, ám szegény Bodrogi vásári portékát gyárt, hogy megélhetését biztosítsa, ám a darab kezdetekor épp mindenkinek adós – kinek házbérrel, kinek adóval, kinek fuvarbérrel. Hogy valahogy talpra álljon, vonakodva elfogad egy házassági ajánlatot, egy gazdag, de csúnya vénlány pártfogóitól. A házasság azonban – előre látható módon – nem jön létre, Bodrogi ugyanis szívére hallgat s a csúnya vénlány szépséges fiatal unokahúgát, Bogyót (Csíki Hajnal) veszi el feleségül, ezáltal visszanyerve művészi önazonosságát is.

Hullámzó vőlegény - Marosvásárhely, 2008
(Balázs Éva, B. Fülöp Erzsébet, Benő Kinga, Bokor Barna)

Az egységes koncepció hiánya az előadás során leginkább a szereplők ábrázolásában figyelhető meg. Megtalálhatjuk itt a mindenkori székely bölcsességet, Czirmos bácsi (Györffy András) személyében, aki az előadás egyetlen igazán hiteles figurája: derűs világlátása a humor fő forrása. Györffy most is abszolút közönségkedvenc; jelen van a mozgásszínház Piroska (Benő Kinga) időnként koreografált mozdulataiban; a karikatúra, a groteszk a fazekasok esetében (Bányai Kelemen Barna, Meszesi Oszkár, Bartha László Zsolt), ami szintén megállná helyét, ám egy másik előadásban. S ott van nem utolsósorban maga Bodrogi Antal, aki a szilveszter este mesei-őszinte hangulatában a passzivitásból hirtelen szókimondásba csap át – ahogy a szereplő, úgy a színész is azért küzd, hogy valódi lehessen.

A lélektani realizmus–stilizáltság kettőssége összezavarja a színészeket, s így az az érzésünk, hogy semmi sem történik folyamatosan a színpadon, minden csupán az egyes pillanatok megjelenítése. A főhős sorsfordulata, a tényleges, lélekben végbemenő csoda, az előadás tetőpontján egy rosszul eljárt, leginkább legényesre hasonlító táncba fullad, amelyet az összes szereplő nagy igyekezettel utánoz.

Zavaró, hogy a vénlányt játszó B. Fülöp Erzsébet bármikor méltó ellenfele Bogyónak – megjelenésében, de modorában is, Bodrogi váratlan döntése tehát erről az oldalról indokolatlanná válik. Sem a helyzet szakrális jellege – az évek fordulóján a szereplő élete is megfordul –, sem a valódi okok – az egyik lány tisztasága a másik közönségességével szemben – nem győznek meg arról, hogy itt csodának kellett történni a változás érdekében.

Hullámzó vőlegény - Marosvásárhely, 2008
Jelent az előadásból

Gondot jelent emellett a hely és idő behatárolásának kérdése is, egyrészt Czirmos bácsi hamisítatlan udvarhelyszéki akcentusa, másrészt a világzene mezőségi népzenébe való átfordulása miatt, hogy a falusi ember hétköznapi viseletére hajazó, ám korántsem tájegységhez kötött kék-szürke-barna árnyalatokban játszó jelmezeket ne is említsük.

A valósághű ábrázolás kizárja a természetfölötti csoda lehetőségét, a stilizáltság viszont nem ad elég okot arra, hogy a csoda, a megtisztulás mint gyökeres változás, lélektani motivációt kaphasson s ezáltal megtörténhessen. Így eltűnik az előadásból a darab tulajdonképpeni lényege, az, hogy csodák igenis lehetségesek, csak őszintén s meg nem alkudva szembe kell nézni önmagunkkal s lehetőségeinkkel.


Megosztás |

» Korábbi cikkek


Adatbázisunk folyamatosan bővül, az adatok még nem tükrözik a teljes valóságot.
A Hamlet.ro tartalma a Creative Commons jogvédelmi elvei szerint használható fel.
Érvényes XHTML    Érvényes CSS    Töltsd le a Firefox-ot    Creative Commons License