hirdetés
szerkeszti: Hegyi Réka
partnereink

HAMLET

deszka & vászon

sztár
keresés    

* Musca Szabolcs

DARABJAIRA HULLÓ SHAKESPEARE

Szeget szeggel Marosvásárhelyen

[2008. Feb. 18.]

Alexandre Colpacci harmadik rendezése a Tompa Miklós Társulatnál sok kérdést vet fel, de nem válaszol egyikre sem.

Minden bizonnyal rengeteg veszélyt rejt magában Shakespeare Szeget szeggel című művének színpadi megvalósítása. E tragikomikus dráma kihívás a rendező, a dramaturg és a színészek számára is a kapcsolatok tisztázásában és konkretizálásában.

A viszonyrendszer alatt nemcsak a szereplők közötti kapcsolat értendő, hanem olyan értékekhez való viszonyulás is, mint az igazság, törvény, tisztesség, szerelem, szeretet. Az előadás pedig csak akkor hordozhat aktuális, kortárs mondanivalót, ha az alkotók tisztázzák az értékviszonyokat.

Szeget szeggel - Marosvásárhely, 2008
Szabadi Nóra, Szélyes Ferenc (c) fotó: Bartha László

Mindezt, ha nem is megkerüli, de vázlatosan oldja meg Alexandre Colpacci Shakespeare-rendezése. A marosvásárhelyi Szeget szeggelben látványosan hull darabokra az amúgy is lazán összerakott történet és viszonyrendszer.

Colpacci előadása a legalapvetőbb mozzanatot, egyben a dráma labilis középpontját sem tisztázza, nevezetesen a Herceg milyenségét. Vincentio herceg (Szélyes Ferenc) az állandó megfigyelő és manipulátor, aki a történet kulcsfigurája, a marosvásárhelyi előadásban nem jut szerephez, mindvégig egyfajta passzivitás jellemzi, ezért hiteltelennek érezzük az utolsó jelenetben, az igazságosztó szerepében. Hasonlóan passzív karakter Bányai Kelemen Barna állandó csuklásra ítélt Claudio-ja, aki sehogyan sem reagál a számára kiszabott sorsra, azaz a halálra, testvére mentő szándékát illetve annak következményeit pedig mintegy vállvonással veszi tudomásul.

Szeget szeggel - Marosvásárhely, 2008
Szélyes Ferenc, Nagy Dorottya (c) fotó: Bartha László

Tiszta és erős játékot Nagy Dorottya hoz az előadásba. Izabella szerepében jól körvonalazódik tisztességének megtartása és fivére megmentésének kettőssége, valamint az érzések közti állandó bizonytalan lavírozás. Sajnos a fent említett tisztázatlan színpadi viszonyok nem segítik Nagy Dorottya Izabelláját sem, pedig ez a figura lehetne az értelmezés egyik kulcsa. Nem teremtődik számára erős színpadi helyzet, még Angeloval (Sebestyén Aba) való kapcsolatát is a kuszaság és iránytalanság jellemzi. Sebestyén Aba helytartója hasonlóan egyenetlen utat jár végig a bűnös és agresszív zsarnok figurájától a mai diplomata alakjáig, lényegében azonban hiányzik a következetesség, álláspontjának szilárd képviselése.

Szeget szeggel - Marosvásárhely, 2008
Kárp György, Meszesi Oszkár, Balázs Éva (c) fotó: Bartha László

Izgalmas rendezői ötletekkel is találkozunk, amelyek sajnos megragadnak a kuriózum szintjén, mert hol önkényesnek, indokolatlannak tűnnek, hol pedig kiaknázatlanul maradnak. Ilyen például Vincentio herceg jelzésszerű alakváltozása: a szerzetes kalapja és szemüveg kerül rá, mindez izgalmassá is válhatna, ha nem csak a szöveg szintjén viszonyulna hozzá mindenki. Önkényes rendezői megoldás például a két sarkított figura, Csíki Hajnal cicababás Júliája és a transzvesztitára hangolt Pompeius (Meszesi Oszkár). Úgy tűnik, mintha mindkét szereplő kizárólag a komikum fokozására szolgálna.

Következetlenséget tapasztalunk a díszlet- és jelmezhasználatban is. Puiu Antemir, három helyszínt megjelenítő mozgatható díszlete pontosan meghatározza a történet aktuális helyszínét, viszont gyakran nehezíti a színészi játékot. A térmegosztásnak ugyanakkor előnye, hogy elrendezésétől fogva valamiféle hierarchiát képvisel. A színpad baloldali részén elhelyezett börtön-részlet és a vele szemben lévő piroslámpás bár között, középen helyezkedik el a törvényt szimbolizáló hercegi iroda, Vincentio majd Angelo státust is jelképező tere.

Alexandre Colpacci marosvásárhelyi rendezése, úgy tűnik, csak felteszi a kérdéseket, azok megválaszolására nem akar vagy nem tud válaszolni. A néző számára óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy mi lehetne a váz mögött?

Szeget szeggel - Marosvásárhely, 2008
Sebestyén Aba, Nagy Dorottya (c) fotó: Bartha László

Szeget szeggel - Marosvásárhely, 2008
Nagy Dorottya, Szélyes Ferenc, Szabadi Nóra (c) fotó: Bartha László


Megosztás |

» Korábbi cikkek


Adatbázisunk folyamatosan bővül, az adatok még nem tükrözik a teljes valóságot.
A Hamlet.ro tartalma a Creative Commons jogvédelmi elvei szerint használható fel.
Érvényes XHTML    Érvényes CSS    Töltsd le a Firefox-ot    Creative Commons License