hirdetés
szerkeszti: Hegyi Réka
transindex projekt
partenereink

HAMLET ADATBANK

erdélyi előadások & kritikák

sztár
keresés    

* Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, Csíkszereda

Pakulárnóta


Bemutató időpontja: 2005

"Az ember nem a létezők ura. Az ember a lét pásztora. Ebben a kevesebben az ember nem veszít el semmit, hanem éppen elnyer valamit, amennyiben a lét igazságába jut. Elnyeri a pásztor lényegi szegénységét, akinek abban áll méltósága, hogy maga a lét választotta ki őt igazságának őrzőjéül." (Martin Heidegger)

A pásztor elkülönültségben él, sajátlagos térben és időben, ott lakik ahol összesimul az ég a földdel. Ezen életmód lényege az egyszerűség,a tisztaság, az isten közelség .

Ebben a kiváltságos állapotban elszigeteltsége, remetesége önvizsgálódásra ad lehetőséget, magányában szembesül a csenddel, így fogalmazódnak meg számára kérdések, válaszok. Gondolatai, érzelmei letisztulnak, jelentésük kitágul, minden mindennel összeér és egységesül. Az ember feltekint istenre, isten letekint az emberre.

Műsorunkban a Kalotaszegről ismert tejbemérés vagy juhmérés népszokása és az azt keretező rítusok kerülnek színre. E jeles eseménykor állapítják meg, hogy a gazdák a juhok első tavaszi legeltetése után lemért tejmennyiségnek megfelelően milyen sorrendben, mennyi tejet kapnak a nyár folyamán. A tejbeméréshez a néphit szerint tejhozamot növelő, a termékenységet serkentő, elősegítő mozzanatok is kapcsolódnak. Ilyenek a juhászok - Kalotaszegen pakulárok - és a juhok vízzel való öntözése illetve a henderikázásnak vagy dirinkózásnak is nevezett szokás mely az összekapaszkodott pároknak a legelőn való legurulását jelenti. A juhmérés az egész faluközösséget megmozdítja, a legöregebbektől a legfiatalabbig mindenki jelen van. Evés-ivással, nótázással, tánccal zárják a napot.

A pásztor és csóringja - "segédje"- életében az önfeledt mulatság csak röpke pillanatok ajándéka, mert számukra az év hátramaradt része a nyáj gyarapításának és őrzésének felelősséggel teli gondviselésében telik.

Hitünk szerint a tánc eredendően szakrális cselekvés, arra ad lehetőséget,hogy az ember megalkossa azt az egyedülálló teret és időt mely kizárólagos feltétele önmagával való azonosságának. A tánc e dimenziójának megőrzését, a nemzedékeken áthagyományozódott népi rítusok kerete biztosítja. Ezekben találja meg az ember azt a környezetet amelyben a legjobban ki tudja bontakoztatni önmagát.
"Az ember lényege abban áll, hogy több mint puszta ember, a több azt jelenti eredendőbb és ezért lényegében lényegibb." (Martin Heidegger)

A produkció rendező-koreográfusa Orza Călin, zenei szerkesztő Mohácsy Albert.
Bodi Ildikó


Adatbázisunk folyamatosan bővül, az adatok még nem tükrözik a teljes valóságot.
A Hamlet.ro tartalma a Creative Commons jogvédelmi elvei szerint használható fel.
Érvényes XHTML    Érvényes CSS    Töltsd le a Firefox-ot    Creative Commons License