hirdetés
szerkeszti: Hegyi Réka
transindex projekt
partenereink

HAMLET ADATBANK

erdélyi előadások & kritikák

sztár
keresés    

* Háromszék Táncegyüttes, Sepsiszentgyörgy

Csipkerózsika

zenés-táncos mesejáték


Szereposztás:

Csipkerózsika   Kisgyörgy Enikő
Király   Virág Endre
Királyné   Lukács Réka
Kamarás   Horváth Rudolf Tas
Sapientia   Polgár Emília
Spera, Justitia   Pilinger Mónika
For­ti­tudo, Credo   Csáki (Keresztes) Gabriella
Tem­pe­ran­tia, Carita   Virág Imola
Herceg   Tőkés Zsolt
Herceg   Kocsis Hunor-Tibor
Az erdő szelleme/​Udvari bolond/​Béka   Vaszi Levente
Az erdő állatai   Csáki Csaba
Az erdő állatai   Tőkés Zsolt
Az erdő állatai   Kocsis Hunor-Tibor
Az erdő állatai   Fülöp Csaba
Az erdő állatai   Horváth Rudolf Tas
Az erdő állatai   Péter Előd
Sza­ká­csok, kukták   Kocsis Hunor-Tibor
Sza­ká­csok, kukták   Péter Előd
Sza­ká­csok, kukták   Csáki Csaba
Sza­ká­csok, kukták   Fülöp Csaba
Udvarhölgyek   Tőkés (Keresztes) Edit
Udvarhölgyek   Vajda Katalin
Udvarhölgyek   Dombi Rózsa

zeneszerző:   Zeno Apostolache
díszlet, jelmez:   Bagoly Zsuzsanna
dramaturg:   Bartha Lóránd
szakmai munkatárs:   Imreh Marton Enikő
a rendező munkatársa:   Fazakas Misi
rendező-koreográfus:   Ivácson László

Bemutató időpontja: 2012.03.21.

…Éppen ma telik le a száz esz­tendő, ami­kor a gonosz tün­dér átká­tól sújtva Csip­ke­ró­zsika és az egész kirá­lyi udvar halá­los álomba merült. A száz­éves álom­mal a halál­tól mene­kült meg a fia­tal király­kis­asszony. De lesz-​e aki az átkot fel­oldja, ki segít vajon a király­fi­nak idő­ben meg­ta­lálni és fel­éb­resz­teni sze­rel­mét?

Az ere­deti mese hét tün­dére a nálunk a hét erényt tes­te­síti meg: Spera a reményt, Jus­ti­tia az igaz­sá­gos­sá­got, Credo a hitet, Carita a sze­re­te­tet, Tem­pe­ran­tia a mér­ték­le­tes­sé­get, For­ti­tudo az erőt és Sapi­en­tia a böl­cses­sé­get. A Három­szék Tánc­együt­tes előa­dá­sá­ban Sapi­en­tia az a hete­dik tün­dér, akit elfe­lej­te­nek meg­hívni a keresz­telőre, ezért harag­já­ban a tudás eré­nyét rosszra hasz­nálja.

Az átok súlya elől a jó tün­dé­rek az erdőbe rej­tik a király­kis­asszonyt. A hét főbűnt meg­tes­te­sítő álla­tok itt őrzik azt a her­cegi ruhát, amellyel Csip­ke­ró­zsika meg­ment­hető a halál­tól.


Adatbázisunk folyamatosan bővül, az adatok még nem tükrözik a teljes valóságot.
A Hamlet.ro tartalma a Creative Commons jogvédelmi elvei szerint használható fel.
Érvényes XHTML    Érvényes CSS    Töltsd le a Firefox-ot    Creative Commons License