hirdetés
szerkeszti: Hegyi Réka
partnereink

HAMLET

deszka & vászon

sztár
keresés    

* Zsigmond Andrea

Kívül-belül leselkedőn…

Zsöllye, 2002-04-00

Jani, Ignácz, Keszeg (a fiúk), Mari és Jutka: ennyien jelenítik meg a néző előtt szegényes életük tömör, szikár tragédiáját. A „variáció Kárpáti Péter ötleteire” stúdióterét rajtuk kívül a Harcsa lakja be (ő a függöny mögül, mintegy a vízből bukkan elő időnként), valamint dj Donga, aki vele szemben, egy rács mögött darálja ellenállhatatlan dalait és eszmefuttatásait, magas hangon, kihangosított gitárkísérettel, egy technikus társaságában.

Az élmény, amely néhány nap múltán a Harcsadalon tűnődő nézőben motoszkál, hasonló ahhoz, amit egy videoklip vált ki az emberből.

Nem bravúros látványtechnikával éri el ezt az előadás. Habár a Harcsa jelmeze magára vonja a figyelmet: a fejre is simuló, natúr színárnyalatokat halmozó, könnyű vászon a karokról lecsüngve azok hullámzó mozgását követi.

A színpadtér sem különleges. Ezt is, a jelmezekhez hasonlóan, a rendező Barabás Olga alakította ki. A kopár deszkákon jelenettől függően talicska, amely alkalomadtán (örök) nyughelyül szolgál, aku (a giliszták réme), bölcső… A tér gyakran a partot jeleníti meg, a vizet – erre csupán a színészek játéka utal, Ördög Miklósé (Jani), amint pantomimszerűen eljátssza, hogy belemerül, Antal Ildikóé (Harcsa), aki állva, karjaival, felsőtestével lejt táncot benne. Az aktuális jelenet helyszíne máskor egy-egy szereplő lakása, ezekből is hiányoznak a naturalista díszletelemek.

A hangteret nagyrészt a dj produkciója tölti ki. Dalai a vízi világ vélt vagy valós szókincsét, ugyanakkor urbánus elemeket idéznek, líraiak, játékosak, kuszák (talán szándékos képzavarokkal). Alternatív (minimalista) a dallamuk, hangütésük a melodramatikushoz közelít.

Dj Donga gyakran magának a Harcsának adja kölcsön hangját („Opálos vízi szellemek/ Fátyolként körbelengenek”, „Egy kékes fényű piócának/ Leszek édes-véres falatja”). Máskor emberi léthelyzetet idéz: „Árulás…hogy régebb bugyit is cseréltünk/ de ma szót sem.”

E megszólalásokban a történések fölé rendelt pozíció mutatkozik meg. Nem eldöntött viszont, hogy a dj uralja ezt a metapozíciót, vagy ő csupán valakinek/valaminek a közvetítője. A Harcsáé, a szereplők tudattalanjáé... Ezzel egyidőben a történések kiszolgálójaként, tudósítóként is viselkedik a rádiós. E változékonyság nem engedi meg a nézőnek, hogy a hierarchikus viszonyokat (ki kit ural és irányít) átlássa, és kényelmes befogadói attitűdöt alakítson ki magában.

Az elbizonytalanítás, a távoltartás stratégiáit többször alkalmazza az előadás. A néző eleve egy hangfüggönyön keresztül tekint a történésekre. Az előadás végére közvetlenül megszólaló Harcsa lírizál. Epikus elemek az előadásban, hogy fontos tényekről csupán a szereplők közlésén keresztül férünk hozzá, nem látjuk a motorost, az aranyozott motor felrobbantását, Ignácz elfogatását. Nehezen eldönthető, hogy Keszeg ezután történő „balesete” (megrázza a gilisztáknak szánt áram) véletlen volt vagy sem, mivel végződik Jani és a Harcsa huzakodása (a végül szabadon engedett hal becsapta-e Janit ígérgetéseivel, túléli-e sérülését).

Nem róható fel a színészeknek, hogy nem egyértelműsítették játékukkal az előadás e helyeit, ha épp az elbizonytalanítás volt a cél. Az viszont nem lehetett szándékos, hogy nem-artikulált szövegmondással nehezítették a megértést (stúdiótérben!).

A színészeknek nem volt könnyű dolguk. Az előadás által felvázolt periferikus létformában élő szereplőket a legkisebb elégtétel vagy felülkerekedés reménye (már egy ezüstös pecabot) kimozdítja világértésükből, s a legfőbbnek tartott érték lerombolásába, árulásba, ezzel önmaguk teljes felszámolásába hajszolja őket. A szereplők komplex (elkötelezett, ugyanakkor önmaguk számára igazából értelmezetlen) viszonyait, sorsuk gyors fordulatait rövid, vágás-szerű jelenetekben, a lélektani átvezetés lehetősége nélkül kellett a színészeknek erőteljesen, hitelesen megmutatniuk. Ez olyankor sikerült igazán, amikor monológnyi szövegtér is a színész rendelkezésére állt, mint Kozma Attilának (Ignácz) vagy Szabó Enikőnek (Jutka).

Különben marad az érzetszerűségében ható videoklip.

Harcsadal


Adatbázisunk folyamatosan bővül, az adatok még nem tükrözik a teljes valóságot.
A Hamlet.ro tartalma a Creative Commons jogvédelmi elvei szerint használható fel.
Érvényes XHTML    Érvényes CSS    Töltsd le a Firefox-ot    Creative Commons License